Benchmark

Inzicht in de resultaten van je bedrijf en de sector

  • Vergelijk je resultaten met andere bedrijven in de sector

  • Vanuit verschillende perspectieven, zoals financieel, performance, leervermogen en klanten

  • Monitor de ontwikkeling van je prestaties gedurende meerdere jaren

  • Ontdek hoe je kunt verbeteren

Inzicht in de resultaten van je organisatie

Hoe presteert je bedrijf in vergelijking met andere bedrijven in de branche? De benchmark geeft inzicht en helpt je gericht te verbeteren.

Gegevens invoeren

De ondernemer voert de gegevens in met behulp van het overzichtelijke formulier.

Het formulier is opgedeeld in verschillende categorieën.

Het formulier wordt tijdens het invoeren automatisch opgeslagen.

De ondernemer kan een controller of accountant uitnodigen om samen het formulier in te vullen.

Gegevens indienen

Als alle gegevens zijn ingevuld dient de ondernemer zijn gegevens in voor (een vrijwillige) controle.

Controle door businesscoach

De businesscoach is de persoon die de benchmark beheert.

Hij controleert de ingediende data om de kwaliteit van de benchmark te garanderen.

Goedkeuren en afkeuren

Data worden pas aan de benchmark toegevoegd na goedkeuring door de businesscoach.

Als de businesscoach de data afkeurt kan de ondernemer (met aanwijzingen van de businesscoach) de data nog aanpassen.

Dashboard met KPI’s

Het dashboard toont de resultaten van de KPI’s. Deze KPI’s worden berekend aan de hand van de ingevoerde data. Bijv. Omzet per medewerker. Percentage offertes die tot een opdracht leiden, etc.

Het formulier en de KPI’s zijn volledig instelbaar.

De ondernemer kan zijn resultaten downloaden in Excel en PDF-formaat.

Dashboard filteren en aanpassen

De ondernemer kan zijn dashboard filteren (bijv. op sector) en aanpassen. Hij bepaalt zelf welke KPI’s op zijn dashboard staan.

Historie bekijken

Van elke KPI is een grafiek die de historie toont van je eigen score en van de benchmark.

In de grafiek zijn de percentielen zichtbaar, zodat je kunt zien welke score je moet halen om bij de beste 50, 25 of 10% te zitten.

Aan de slag met verbetering

Onderdeel van de Benchmark is een online Actieplan. In dit plan leggen de leden hun acties vast en monitoren ze de voortgang. De Benchmark is ook uit te breiden met modules over het businessmodelcanvas of het OGSM Plan om een strategisch plan op te stellen. 

Meer informatie of een afspraak?