OGSM Plan

Creëren en monitoren van strategie

  • Vertaal ambitie naar strategische keuzes en acties

  • Online brainstormen met stakeholders

  • Monitor de voortgang van acties

  • Eenvoudig in gebruik door interactieve interface

OGSM

OGSM is een model om je ambitie te vertalen naar concrete doelstellingen, strategische keuzes en acties. OGSM staat voor Objective (Ambitie), Goals (Doelstellingen), Strategies (Strategische keuzes) en Measures (KPI’s en acties). Bij de uitvoering staat de ambitie centraal en stuur je op resultaat.

OGSM in 3 stappen

Het tabblad ‘Status’ helpt je op weg en toont de laatste updates in de tool.

1. Brainstormen

In deze stap verzamelen we alle input voor de bouwstenen van OGSM. Nodig collega’s of externen uit om mee te denken. Door meerdere mensen te betrekken zorg je voor rijke input en meer creativiteit.

Brainstorm over de elementen van OGSM

Alle deelnemers kunnen individueel of samen meedoen aan de brainstorm

2. Aanscherpen

Verwerk de input uit de brainstorm tot een logische OGSM strategie. Scherp formuleringen aan en maak keuzes. Vraag feedback aan je collega’s of externen waar je mee samenwerkt om je OGSM aan te scherpen.

Bewerk items om de OGSM-kaart aan te scherpen

Vraag feedback en verwerk de opmerkingen in een volgende versie

Download het resultaat als pdf

3. Uitvoeren

Voer de acties van de OGSM-kaart uit en monitor de voortgang.

De acties op de OGSM-kaart komen in het actieplan zodat je de uitvoering kunt monitoren

Meer informatie of een afspraak?