OGSM: van plan naar resultaat

Gestructureerde werkwijze

Voortgang van acties bewaken

Leren van resultaten

Bijsturen waar nodig

OGSM uitvoeren en continu verbeteren

Een plan, en dan?

Hoe zorg je dat plannen in OGSM leiden tot actie en resultaat?
Hoe houdt je grip op de voortgang?
Hoe zorg je ervoor dat je wendbaar blijft?
Hoe betrek je medewerkers bij de uitvoering van het plan?

Het antwoord: met een gestructureerde werkwijze waarmee het team regelmatig samen de voortgang bespreekt en evalueert. En met een heldere rolverdeling, zodat duidelijk is wie eigenaar is van strategieën en acties.

OGSM: uitvoeren, monitoren, leren

Niets is zo moeilijk als vasthouden aan je keuze als je steeds nieuwe ideeën opdoet of terugvalt in oude patronen. Verandering vergt het gedisciplineerd uitvoeren van stappen om plannen uit te voeren.

Gaandeweg evalueer je of je voldoende resultaten boekt. Of mag het wel een tandje harder? Zijn er veranderingen in je omgeving of in je organisatie waar je op in moet spelen?

De onderstaande werkwijze helpt je heel gedisciplineerd je acties uit te voeren en continu te leren van de resultaten en van nieuwe ontwikkelingen. Zo kun je je plan aanscherpen of bijsturen als dat nodig is.

OGSM-tool

De OGSM-tool geeft organisaties en teams inzicht in de voortgang en resultaten van OGSM’s.

 Samenwerking en dialoog in 3 bijeenkomsten

Voor de uitvoering van een OGSM zijn drie bijeenkomsten van belang: updatesessies, bijstuursessies en plansessies.

Doen

Elke maand een updatesessie

Het doel van de updatesessies is alle betrokkenen op de hoogte te brengen van de voortgang en de acties die niet volgens plan verlopen een duw in de goede richting te geven. Kort, krachtig en weer aan de slag. De nadruk ligt in deze sessie op de acties in de OGSM.

De eigenaar van een acties legt de voortgang vast in een percentage en beoordeelt de voortgang met een stoplicht: groen, oranje of rood. Als een acties op oranje of rood staat bespreekt het team wat ze kunnen doen om de actie te versnellen of te verbeteren.

Leren

Elk kwartaal een bijstuursessie

Het doel van de bijstuursessies is te leren van de uitvoering van de acties: wat zijn de resultaten, wat zijn de prioriteiten voor het komend kwartaal en hoe kun je het proces verbeteren? De nadruk ligt in deze sessie op de strategische keuzes in de OGSM.

De eigenaar van elke strategie beoordeelt de voortgang met een stoplicht: groen, oranje of rood. Waar mogelijk worden de indicatoren gemeten en vastgelegd. Als een strategie niet volgens plan verloopt, bespreekt het team wat ze kunnen doen om de strategie te versnellen of te verbeteren.

De bijstuursessie is het moment om het plan aan te passen als dat nodig is. Het team kan prioriteiten wijzigen of nieuwe acties toevoegen als dat nodig is om de resultaten te halen.

Creëren

Elk jaar een plansessie

Het doel van de plansessies is te bepalen of je nog op koers ligt om je doelen te halen en je plan aan te passen als dat niet het geval is. Ga de hei op en maak je plan voor het komend jaar.

Rolverdeling in het team

Om het OGSM-plan uit te voeren zijn drie rollen van belang: de OGSM-eigenaar, de proceseigenaar en de teamleden.

OGSM-eigenaar: verantwoordelijk voor de inhoud

De OGSM-eigenaar is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de OGSM. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de organisatie als het gaat om het realiseren van de ambitie en doelstellingen en de voortgang van de strategische keuzes.

Proceseigenaar: verantwoordelijk voor het proces

De proceseigenaar begeleid het team. Hij of zij spoort het team aan om de voortgang vast te leggen en faciliteert de sessies. De proceseigenaar is helpt het team optimaal zijn werk te doen. Belemmeringen die het team ophouden probeert de proceseigenaar uit de weg te ruimen.

Teamleden: verantwoordelijk voor een strategie en/of acties

De OGSM-eigenaar delegeert een deel van de verantwoordelijkheid voor de OGSM aan teamleden. Zo hebben alle strategische keuzes en acties een eigenaar. De eigenaar is het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het resultaat.

Meer informatie of een demo

We denken graag met je mee. Laten we kennismaken.

DutchEnglish