OGSM Plan: strategisch plan in één oogopslag

 

Online tooling voor creatie en monitoring van strategie

Direct inzicht in de voortgang van acties en resultaten

Eén centrale plek voor communicatie 

 

 

OGSM: van ambitie naar resultaat

OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Deze elementen geven een goed beeld van wat de organisatie drijft, hoe succes meetbaar is, welke keuzes de organisatie maakt en hoe deze keuzes uitwerken in acties. Waar ‘organisatie’ staat kun je ook business unit of afdeling lezen. Overal waar men strategische plannen maakt kun je OGSM inzetten.

De online tool OGSM Plan helpt organisaties stap voor bij het opstellen van strategische plannen, samen met belangrijke stakeholders. Vervolgens ondersteunt de tool in het monitoren van de uitvoering en de resultaten.

Stop met die losse, bewerkelijke Excel-documenten. Ga aan de slag met de OGSM-tool van Jester Tools.

OGSM-model: Objective, Goals, Strategies, Measures

OGSM is een model om je ambitie te vertalen naar concrete doelstellingen, strategische keuzes en acties. OGSM staat voor:

Objective (Ambitie)

De ambitie is de grote droom van de organisatie. Wat wil je met elkaar bereiken? Een goede ambitie geeft richting en energie. Beschrijf dus ook in grote lijnen hoe je de ambitie wilt bereiken.

Goals (Doelstellingen)

De doelstellingen maken de ambitie concreet en meetbaar. Zo heb je allemaal hetzelfde beeld voor ogen en kun je daadwerkelijk meten of de ambitie is gerealiseerd. Vertaal alle onderdelen van de ambitie naar doelstellingen.

Strategies (Strategische keuzes)

Welke keuzes maak je om de ambitie te realiseren? Waar zet je de mensen en middelen op in? Bepaal eerst de verschillende mogelijkheden (strategische opties) om vervolgens scherpe keuzes te maken. Doel is tot een duidelijke routekaart te komen om je ambitie te halen.

Measures 1/2 (Dashboard)

Welke indicatoren gebruik je om de voortgang per strategie te monitoren? De indicatoren maken de strategische keuzes concreet en meetbaar. Gedurende de looptijd van het plan stuur je op deze indicatoren. Bij de uitvoering staat de ambitie centraal en stuur je op resultaat.

Measure 2/2 (Acties)

Welke acties (projecten) ga je binnen elke strategische keuze uitvoeren? Focus op de acties die noodzakelijk zijn, geen ‘nice-to-have’ acties dus. Beschrijf het resultaat van de actie (wat levert de actie op).

OGSM Plan: creëren van strategie

Online brainstormen en feedback vragen

Brainstorm met stakeholders over de ambitie, doelstellingen, strategische keuzes, dashboard-items en acties in de OGSM

Gebruik de online brainstormmodule om verslag te leggen van een offline brainstorm en vraag feedback aan de deelnemers

Maak gebruik van de tools BusinessmodelTrendanalyse en Scenarioplanning om de uitdagingen te ontdekken waar je strategie het antwoord op moet zijn

 

OGSM publiceren

Bewerk items om de OGSM aan te scherpen

Bewaar oude versies om de historie terug te kunnen zien

Download het resultaat als pdf

OGSM uitvoeren en voortgang monitoren

Voortgang monitoren in één oogopslag

Op het overzicht van de OGSM zie je bij elke actie direct de voortgang, van 0-100%

Het stoplicht, groen, oranje, rood, laat zien of de actie volgens plan verloopt

Plaats updates bij acties om alle deelnemers op de hoogte te houden van de voortgang.

 

Aan de slag met het Actieplan

Het Actieplan bevat alle acties uit de OGSM

Bekijk de acties op een tijdlijn voor een indicatie van de haalbaarheid

Groepeer acties op strategische keuzes of verantwoordelijke

Sleep acties naar de kolom ‘Mee bezig’ om ze te starten en naar de kolom ‘Afgerond’ om als ze klaar zijn

Het overzicht van updates geeft in één oogopslag alle wijzigingen weer in acties of de OGSM

 

Wij ontzorgen

Dan kun jij je focussen op de inhoud

Gemak

We hebben duidelijke instructies voor beheerders én gebruikers van de OGSM-tool..

We trainen je om de OGSM-tool succesvol in te zetten.

We ondersteunen je tijdens het gebruik.

Nieuwe gebruikers aanmaken, content plaatsen, vragen? Neem contact met ons op en wij zorgen ervoor.

Coaching en advies

OGSM is je strategisch plan in één oogopslag. Heb je hulp nodig bij het analyseren van kansen en bedreigingen in je omgeving of kracht en kwetsbaarheden van je organisatie? Of bij het opstellen van strategie? Onze ervaren consultants helpen organisaties op weg door vragen te stellen, een spiegel voor te houden en concreet advies te geven. Ook verzorgen we praktische trainingen over strategie.

Security

Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en zijn voor niemand te achterhalen

Versleutelde verbinding (SSL-certificaat, 256-bits)

We programmeren volgens OWASP Top 10. Dit zijn de belangrijke securityrisico’s.

Onze hosting is ISO 27001:2013 en PCI-DSS v3 gecertificeerd

We laten onze tools regelmatig testen met een penetration test

Protocollen voor testen en livegang van updates

Meer informatie of een demo?

Maak vrijblijvend kennis met onze OGSM-tool. We komen graag langs voor een gesprek en een demo. Vul het contactformulier in, start een chat (beschikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur) of bel ons.

Bas Schulten

06 46 10 01 51

Ben Kok

06 15 66 48 39